Leiderschap

 

Leen en Trudy Koster
Voorgangers echtpaar - Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt

Leen Koster komt uit een ongelovig gezin. Zijn moeder, een Jodin, zei altijd: ”Als God zou bestaan, dan is het een bruut. Ik heb zoveel meegemaakt. Veel familieledenzijn in de oorlog vergast en al het andere…. Nee, God bestaat niet.” Leen groeide dan ook op met diezelfde gedachte. Eind 1989, kwam Leen op een wonderbaarlijke maniertot geloof. Midden in de nacht verscheen de Heer aan hem in een verblindend licht. Jezus Christus sprak tot br. Leen en riep hem om het evangelie te verkondigen. Zo is hij tot bekering gekomen. Leen is getrouwd met Trudy en samen hebben ze 2 zoons, 2 dochters en 4 kleinkinderen. 

 

 
Gerard en Wijnanda van Doodewaard
Oudsten echtpaar - Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt
 
 
 

Gerard. Geboren in een meelevend gereformeerd gezin nam ik deel aan alle activiteiten van deze kerk. Ik bezocht de jeugdclub en de gereformeerde jongelings vereniging (GJV). De kerk was voor mij echter meer een verplichting en traditie. Midden jaren 90 kwam ik geleidelijk tot een levend geloof in Christus. Ik ging niet meer naar de kerk vanuit verplichting, maar in mijn hart ontstond het verlangen om meer van God te weten, Hem te kennen en Hem te dienen. Al snel kwam ik in het bestuur van een evangelische gemeente. Nadat ik mij uit volle overtuiging volwassen had laten dopen kwamen hier geleidelijk aan ook geestelijke taken bij zoals: het geven van Bijbelstudies, leiden van bidstonden en brengen van Gods Woord in de samenkomst op zondag. Ik heb het altijd belangrijk gevonden om samen met mijn vrouw Wijnanda in de bediening te staan. We werden ingezegend als herders en leraren en vervolgens als associate pastors naast de senior pastors. In onze gemeente ben ik bestuurlijk actief en geef onderwijs tijdens Bijbelstudieavonden en cursussen. Voor mijn pensionering in 2013 gaf ik leiding aan verschillende scholen in Vlaardingen en later in Maassluis.

Wijnanda. Van huis uit ben ik Rooms Katholiek, maar er werd bij mij thuis zo goed als niets aan geloof gedaan. In 1978 kwam ik tot levend geloof in God. Ik wist niet wat me overkwam! Vanaf die tijd is God in al zijn volheid in mij komen wonen en Hij heeft mij nooit meer verlaten. Omdat mijn man Gereformeerd was en dat ook wilde blijven, ging ik in mijn eentje met de kinderen aan het handje naar een Pinkstergemeente. Ik wilde in geen geval mijn God kwijtraken, wat er ook gebeurde.

Dat heeft een hele lange tijd geduurd, wel 16 jaar voordat mijn man Gerard ook tot levend geloof kwam. Aan de ene kant vond ik dat wel erg, maar aan de andere kant heb ik in die jaren heel veel geleerd. Ik wilde alles over God weten, dus ik verslond vele boeken en de drang om alles te onderzoeken is in die tijd ontstaan. Daarom heb ik vanaf mijn bekering samen met mijn man ook van alles gedaan in het Koninkrijk van God. Van schoonmaker tot kinderwerker en weer wat later pastoraal werker. Intussen ervoer ik een sterke behoefte om mensen te helpen in hun geestelijke nood en ben ik naar de School voor Contextueel Pastoraat gegaan. Nu leid ik samen met mijn man het pastoraal team in onze gemeente het Kruispunt.  Ik geef ook onderwijs over contextueel pastoraat. We hebben ook een passie voor straatevangelisatie waarin we ons niet schamen om met een team het evangelie zichtbaar op straat te brengen. We zijn dus bepaald geen geheimagenten!

 

 Ronald en Ingrid Ram
Oudsten echtpaar - Volle Evangelie Gemeente Het Kruispunt
 
 
 
 

Ronald. Verheugd ben ik u te vertellen dat de zegen van God op mijn leven ervaar. Hij heeft mij gezegend met een prachtige lieve vrouw, Ingrid, waarmee ik al jaren gelukkig leef. Wij leven ons leven in de opdracht om velen het evangelie te verkondigen. Zendings-evangelist zijn, dat is mijn passie en mijn levenswerk.

Met name het werken met jongeren in verschillende landen is onderdeel van de zendingsreizen geworden. Ons gezin is een belangrijk facet in het dagelijks leven. Te mogen zorgen voor mijn vrouw en mijn tienerdochter Priscilla is een groot goed! Het bouwen in Gods Koninkrijk doe ik in Nederland ook in het zakenleven. Ik ben eigenaar van Beyond Financiele Diensten, en werkzaam als zijnde Financial Life Planner en Coach. Klanten helpen bij  het realiseren van de hartenwens is wederom een zegen.

Ingrid. Zonder God zou mijn leven er oppervlakkig uitzien zonder al te veel inhoud en diepgang. God geeft mij wat ik nodig heb en is er altijd voor mij. Mijn huwelijk met Ronald is een mooie reis aan het worden, de uitdagingen die we zien in het leven, daar staan we samen in. Het is een groot avontuur.

Ons gezin is compleet met een mooie tienerdochter Priscilla, haar te zien opgroeien tot een jongedame geeft me vreugde en blijdschap, wetend dat God ook voor haar zorgt. Zorgen als wel dienen zijn belangrijk onderdelen van mijn leven geworden. Dit voor mijn gezin, alsmede voor de gemeente. Ik vind mijn passie in de omgang met jeugd en help ze graag bij het ontdekken wie ze zijn en wat God door hen heen kan doen.

Zorg staat ook in mijn werk als kraamverzorgende centraal, waarin ik moeders in het prille begin na de geboorte van zoon of dochter mag bijstaan.