Miracles on Mission

Marcus 16:15 en Hij zeide tot hen: Gaat heen in de gehele wereld, verkondigt het evangelie aan de ganse schepping.

Zendingsreis tierners/jeugd naar Suriname. We gaan de gemeente Lob Makandra in Suriname bezoeken. Het doel is de gemeente daar te ondersteunen, contacten te leggen en te genieten van de omgeving. Om dit mogelijk te maken zijn er sponsors nodig. Wil je sponsor worden, dan horen we het graag. Wil je een gift overmaken?  Dat kan op NL59 RABO 0396 2124 68 o.v.v. gift zending Suriname. Daarnaast worden er allerlei activiteiten georganiseerd.

Hieronder vindt je een overzicht van activiteiten van Miracles on Mission.

Eerste zondag van de maand

Eerste zondag van de maand

Elke eerste zondag van de maand een verrassing.  

 

lees verder

Dineravond

Dineravond

Miracles precenteert de dineravond

 

lees verder

kleding en schoenen

kleding en schoenen

Heb je kleding of schoenen over? lever ze dan bij ons in.  

 

lees verder

lege flessen

lege flessen

Lege flessen neem ze mee en lever ze bij ons in. 

 

lees verder

snuffelmarkt

snuffelmarkt

Leuke tweedehands spullen en nog veel meer.

 

lees verder