Pinksteren 2020 - LIVEstream

U was van harte uitgenodigd om zondag 31 mei om 10:00u samen met onze voorganger Leen Koster, Pinksteren te vieren via de livestream op Youtube of Facebook. Het was een geweldige samenkomst met als thema: "De kracht van de Heilige Geest". De dienst staat nu online!

"Van de redactie" , Nieuwerkerk aan den IJssel , 28-05-2020

Het beloofde een geweldige samenkomst te worden, met zang, muziek en uiteraard Gods Woord onder leiding van voorganger Leen Koster. Het thema op deze eerste Pinksterdag was "De kracht van de Heilige Geest". Vol verwachting keken we uit naar deze dag waarin we weer online via LIVEstream samen zouden komen via Youtube en Facebook.

Bekijk de dienst en laat Gods Geest je aanraken en bemoedigen!

https://www.veghetkruispunt.nl/media-en-archief/de-kracht-van-de-heilige-geest---leen-koster-31-05-2020-pinksteren