Gebed op woensdagavond thuis

Gebed

woensdag 24 februari 2021 - 20:00 tot 21:00

locatie: Thuis

 

Gedurende de lock down zijn er helaas geen samenkomsten op woensdagavond zoals de Bidstond en de Bijbelstudie.

Gebed is de motor van ons persoonlijk leven, ons huwelijk, maar zeker ook van de gemeente.
Iedere christen zoekt de Heer tijdens zijn of haar gebedstijd, stille tijd.
Helaas is het echter even niet mogelijk om met elkaar Onze Hemelse Vader fysiek te zoeken tijdens de bidstond op woensdagavond in gemeente.

Het idee is ontstaan om u te vragen op woensdagavond tussen 20.00 uur en 21.00 uur te bidden voor de gemeente.
Mooi wanneer we vanuit onze huizen gezamenlijk de hemel bestormen.
Doet u mee?

U bent uiteraard vrij om te bidden wat Gods Geest op uw hart legt.
Om toch wat richting te geven onderstaand een aantal gebedspunten. Zie het als suggesties.

Begin met God te zoeken in de stilte.

Dankpunten:

Dank Onze Hemelse Vader om wie Hij is.

Dank Hem om Zijn Liefde en Zijn trouw.
Dank Hem omdat Hij u heeft geroepen vanuit de duisternis in Zijn wonderbaar licht.
Dank Hem voor de visie die Hij aan de gemeente Het Kruispunt heeft gegeven.
Dank Hem voor harten die aangeraakt worden door de verkondiging online en in de fysieke samenkomsten.
Dank Hem voor datgene wat hij u specifiek op uw hart legt om uit te bidden.

Proclameer dat Onze Hemelse Vader voorziet in alle nood.

Voorbedepunten:

Wijsheid voor onze voorgangers en oudsten bij het nemen van beslissingen.
Voorziening voor degenen die het financieel moeilijk hebben en/of hun baan dreigen te verliezen.
Eenheid onder christenen.
Kinderen en leerkrachten op de basisscholen die weer open gaan.
Wijsheid bij gesprekken met onbekeerde familieleden en bekenden.
Wijsheid en bemoediging voor hen die het contact met een kind of familielid zijn verloren.
Volharding in het volgen van de Heer door verzoeking en beproeving heen.
Mogelijkheid om weer te kunnen starten met onderwijs en cursussen in de gemeente.
Punten uit de voorbedemails die zijn verzonden. Betreft zowel dank- als voorbedepunten.
(De voorbedemail wordt alleen op verzoek toegezonden).
Gods zegen op de samenkomst van zondag in al haar facetten.