Giften

De Belastingdienst heeft VEG Het Kruispunt aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling

(ANBI). (zoek bij ANBI op naam: Kruispunt - Plaats: Nieuwerkerk)

Hierdoor zijn uw giften aan VEG Het Kruispunt aftrekbaar van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Tienden en giften: NL59RABO039.62.12.468
Zending: NL95RABO039.62.05.244

t.n.v. VEG Het Kruispunt - Nieuwerkerk a/d IJssel, vermeld s.v.p. bij uw gift het (specifieke) doel.